Rado Sp. z o.o. | Telekomunikacja – Recycling – Transport

Stawiamy na innowacyjność


Prowadząc działalność związaną z zagospodarowaniem odpadów elektrotechnicznych chcemy osiągnąć pozycję wiodącego recyklera na rynku europejskim.photo1_technologia


Recycling
Pozyskane masy złomów i odpadów transportowane są na place składowe firmy gdzie podlegają dekompozycji, segregacji i sortowaniu na poszczególne grupy przeznaczone do recyklingu – w zależności od stosowanej metody i technologii recyklingu.
Firma posiada kilka linii do recyklingu w których wykorzystuje się technologie powszechnie znane, ale posiada też i linie unikatowe. Da takiej należy linia/technologia opracowana i wdrożona przy wsparciu funduszy unijnych i we współpracy z AGH w Krakowie a służąca do recyklingu kabli wypełnianych żelem.

photo1_technologia


Laboratorium badawczo-rozwojowe
Podjęta w 2012 roku decyzja dotycząca współpracy z czołowymi uczelniami technicznymi, pozwala nam bazować na nowoczesnym i dobrze rozwiniętym zapleczu technologicznym.

photo1_technologia


Produkcja
Przetwarzanie komponentów z recyklingu w półprodukty. Aby obniżać koszty obsługi klientów – firma Rado Sp. z o.o. nie poprzestaje na stosowaniu „prostego” recyklingu i sprzedaży tak otrzymanych komponentów.
Począwszy od 2011 roku sukcesywnie wdrażane są metody dalszego przetwarzania otrzymywanych komponentów otrzymywanych w procesie recyklingu, i tak – opracowano i wdrożono:
• urządzenie do wytwarzania peletu
• urządzenie do oddzielenia warstwy izolacji kabla od aluminium
• linię „mała huta” do wytapiania gąsek – Cu, Pb, Al, stopów metali
• unikatową linię do produkcji proszków miedzi z zastosowaniem cieczy jonowych
• unikatową linie do produkcji elektrorafinowanej miedzi (o czystości co najmniej 99,99%)

photo1_technologia


Normy techniczne
Procesy produkcyjne jak również półwyroby z miedzi w trakcie produkcji i po jej zakończeniu podawane są kontroli. Wszystkie parametry utrzymywane są zgodnie z PN (Polskie Normy) jak i DIN (Deutsches Institut fur Normung).