Rado Sp. z o.o. | Telekomunikacja – Recycling – Transport

Podstawą recyclingu jest ochrona naturalnych surowców


W oparciu o współpracę z instytucjami naukowymi wprowadzamy innowacyjne technologie.
Posiadamy specjalistyczne linie do recyclingu, które spełniają wszystkie wymogi ochrony środowiska.photo1_recycling

Prowadzimy recycling
• unikatowe metody recyklingu przewodów i kabli w tym kabli smołowych i żelowanych
• recykling mieszaniny metali
• recykling słupów drewnianych i betonowych
• recykling tworzyw sztucznych (recykling tworzyw wchodzących w skład masy złomu powstającego z demontaży własnych)


Przetwarzamy otrzymane komponenty w półprodukt
• mała huta – wytapianie sztab (gąsek) z Cu, Pb, Al oraz mieszanin metali wg indywidualnych zapotrzebowań,
• produkcja proszków miedzi
• produkcja elektrolitycznej miedzi
• granulaty tworzyw sztucznych – w tym granulaty kompozytowe


Prowadzimy sprzedaż komponentów z recyklingu i wytworzonych półproduktów
• granulat miedziany I i II gatunku – od 0,4 mm
• ołów w masie i przetopiony (gąski)
• wytopy z mieszanin Cu, Pb, Sn (sztaby, gąski)
• aluminium w masie i przetopiony (gąski)
• granulaty tworzyw sztucznych
• pelet
• proszki miedzi
• miedź elektrolityczna


Rado Sp. z o.o. jest producentem:Wyrobów metalurgicznych w postaci gąsek wytapianych z miedzi i stopów miedzi

hr_line

Miedzi stopowej

hr_line

Mosiądzów odlewniczych i do przeróbki plastycznej

hr_line

Mosiądzów wysokoniklowych

hr_line

Mosiądzów specjalnych do przeróbki plastycznej

hr_line

Miedzionikli

hr_line

Brązów odlewniczych

hr_line

Brązów aluminiowych

hr_line

Specjalnych stopów miedzi do przeróbki plastycznej

hr_line

Aluminium technicznie czystego

hr_line

Proszków dendrytycznych miedzi o wielkości ziarna 1-100 mikronów

hr_line

Regranulatu polietylenu z tworzyw kablowych uzyskiwanych w procesach recyclingu kabli

hr_line

Regranulatu z tworzyw

hr_line

Regranulatu kompozytowego

hr_line