Rado Sp. z o.o. | Telekomunikacja – Recycling – Transport

Dążymy do zmniejszenia ilości odpadów


Gwarancją naszych usług są posiadane odpowiednie pozwolenia
do wykonywania działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów.



photo1_odbior

Mamy możliwości przetworzenia prawie wszystkich rodzajów infrastruktury elektrycznej.
Odzyskujemy przede wszystkim granulat miedzi, a także ołów, aluminium, tworzywo sztuczne i stal użytkową.
Odzyskane surowce są ponownie wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów.


Skupujemy
• przewody i kable telekomunikacyjne z żyłami metalowymi
• przewody i kable energetyczne
• urządzenia elektro-energetyczne i elekroniczne
• mieszaniny metali
• itp.
Oferujemy demontaż urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej w tym liniowej i stacyjnej na terenie całego kraju.
Odpowiadamy również za transport skupowych odpadów. Odbiory realizowane są wyspecjalizowanym transportem złomu i odpadów w tym odpadów niebezpiecznych z miejsc składowania w kursach cyklicznych (umowy stałe) lub dedykowanych (umowy jednostkowe).



pict1

Kable miedziane i ołowiane, przewody, wiązki kabli samochodowych

17 04 10
17 04 11

hr_line

pict2

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 01

hr_line

pict3

Ołów

17 04 03

hr_line

pict4

Aluminium

17 04 02

hr_line

pic5

Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne

16 02 13

hr_line

pic6

Złom elektroniczny i elektryczny

16 02 14

hr_line

pic7

Odpady betonu / szczudła, słupy, gruz betonowy itp.

17 01 01

hr_line

pic8

Drewno i elementy drewniane

17 02 01

hr_line

pic9

Żelazo i stal

17 04 05

hr_line

pic10

Mieszaniny metali

17 04 07

Wycena skupu:

Wartość transakcji (Wt) (wartość masy zakupionego lub odbieranego złomu/odpadów) jest iloczynem ceny giełdowej (Cg) danego surowca, współczynnika zawartości (Wz) tego surowca w całkowitej masie złomu/odpadów i całkowitej masy złomu/odpadów (Cm).
Ceną giełdową danego surowca jest iloczyn ceny w USD na giełdzie londyńskiej – miedzi, ołowiu, aluminium i kursu USD do złotego.

Wt = Cg x Wz x Cm

Przy czym – w zależności od ustaleń miedzy stronami – można rozważać rozliczenie wg średnich cen/kursów za ubiegły miesiąc lub tez cen/kursów na dzień transakcji.
Ceny innych surowców – np żelazo, stal – są ustalane wg cen surowców wtórnych rynku krajowego.
Współczynnik zawartości danego surowca w masie złomu/odpadów – to % zawartości np. miedzi w masie kabla, % zawartości miedzi, żelaza, stali transformatorowej w masie transformatora itp.
Współczynnik zawartości danego surowca w masie złomu/odpadów – określany jest przez fizyczne wykonane doświadczenie/pomiar lub brany z dostępnych dokumentacji lub katalogów.